Skip to main content

Rydych yma

Cynlluniau cofrestru

LABC Registration schemes

Dysgu mwy am gynhyrchion wedi’u hardystio a chynlluniau cofrestredig

Mae gan Rheoli Adeiladu'r Awdurdod Lleol (LABC) nifer o gynlluniau cofrestru lle’r ydym yn ceisio symleiddio’r broses adeiladu i gynhyrchwyr, gosodwyr, datblygwyr, syrfewyr rheoli adeiladu a defnyddwyr terfynol adeiladau. Dewiswch o blith y cynlluniau sydd ar gael gennym isod.